9356 - 9360 találat a 9464 közül.

Aelia Materio sírköve

Oktatás

Általános

Cím
Aelia Materio sírköve
Leírás
Tác. Gorsium. Aelia Materio sírköve. Képeslap. Kiadta a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Gorsium római kori település. Fel­té­te­lez­he­tő, hogy a III/IV. szá­zad for­du­ló­ján lét­re­ho­zott vá­ros Va­le­ria tar­to­mány hely­tar­tó­já­nak szék­he­lye le­he­tett. A vá­rost, az Iti­ne­ra­ri­um An­to­ni­ni ró­mai úti­könyv mér­föld­ada­tai alap­ján Her­cu­li­á­nak ne­vez­ték el, Di­oc­le­ti­a­nus társ­csá­szá­rá­nak, Ma­xi­mi­a­nus Her­cu­li­us­nak tisz­te­le­té­re. P. Aelius Respectus, városi tanácstag, ezt a síremléket életében állította magának és Ulpia Amasiának, feleségének. Aelia Materio, leányuk nyugszik itt. Élt tíz évet.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Palatium.(Herculia)

Oktatás

Általános

Cím
Palatium.(Herculia)
Leírás
Tác. Gorsium. (Herculia) Képeslap. Kiadta a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Római kori település. Fel­té­te­lez­he­tő, hogy a III/IV. szá­zad for­du­ló­ján lét­re­ho­zott vá­ros Va­le­ria tar­to­mány hely­tar­tó­já­nak szék­he­lye le­he­tett. A vá­rost, az Iti­ne­ra­ri­um An­to­ni­ni ró­mai úti­könyv mér­föld­ada­tai alap­ján Her­cu­li­á­nak ne­vez­ték el, Di­oc­le­ti­a­nus társ­csá­szá­rá­nak, Ma­xi­mi­a­nus Her­cu­li­us­nak tisz­te­le­té­re.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Vörösberény Római katolikus templom (XVIII. sz.)

Oktatás

Általános

Cím
Vörösberény Római katolikus templom (XVIII. sz.)
Leírás
Szent Ignác-templom (római katolikus) a barokk építészet meghatározó példája. Loyolai Szent Ignác tiszteletére emelték. Az 1779-ben felszentelt vörösberényi római katolikus templom a kolostor együttessel a környék egyik legszebb építészeti emléke. A templom freskói, oltárai, szószéke kiemelkedő művészi alkotások. A volt kolostor már 1758-ban a győri jezsuiták „berényi kastélya”-ként létezett. Ma Kolostor Hotel néven üzemel. A képen a templom belső tere (szószék, freskók,oltár) látható. A képeslapot a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adta ki 1988-ban.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

A csehszlovákiai magyarság kulturális helyzete

Oktatás

Általános

Cím
A csehszlovákiai magyarság kulturális helyzete
Leírás
Esterházy János nemzetgyűlési képviselő beszéde a képviselőház költségvetési bizottságának 1937 november 19-iki ülésén. _x000D_

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Szindbád

Oktatás

Általános

Cím
Szindbád
Leírás
Krúdy Gyula regényei és novellái nyomán Huszárik Zoltán 1971-ben készített filmet Szindbád címmel. Egyenrangú alkotótársa operatőre, Sára Sándor volt. Latinovits Zoltán (Szindbád), Ruttkai Éva (Lenke) és Dajka Margit (Majmunka) a film fő szereplőiként szintén maradandót alkottak. A film idézett jelenetében a Krúdy által annyiszor megírt kulinária kerül a középpontba. A film eredeti anyagai a MaNDA és Filmintézet gyűjteményében találhatók.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.