Népvándorlás kori fenékpusztai csont fésű

Oktatás

Általános

Manda ID
82877
Cím
Népvándorlás kori (V. század 2. fele) fenékpusztai bronz szegecselésű csont fésű
Leírás
A keszthelyi Balatoni Múzeum Régészeti Gyűjteménye őrzi a Keszthely - Fenékpuszta déli erődfalánál az 1976-1980 között végzett ásatások során felszínre került, a kutatók szakvéleménye alapján az V. század második feléből származó népvándorlás kori csont fésűt. A hétköznapi használatra készített tárgy alkotójának alapos és kifinomult mesterségbeli tudását tükrözi. A korabeli mesterek kiválóan ismerhették az állatok egyes csontjának fizikai tulajdonságait, s fejlett technikával, szerszámkészlettel kellett rendelkezniük ahhoz, hogy a használati funkciójuknak tökéletesen megfelelő, s a mai ember szemével nézve impozáns, esztétikus, műves csonteszközöket készítsenek. ”A csontszövet mind az állati, mind az emberi szervezet legkeményebb szövete, melynek igen nagy a nyomó és húzószilárdsága. A megváltozott statikai viszonyokhoz átépüléssel könnyen alkalmazkodik. (Húzási erővonalak vagy trajektumok). Színe sárgás-fehér. A jellemző fizikai szilárdság és biológiai plaszticitás közül első sajátsága a mészsók berakodásán, második pedig a sejtekben való gazdagságán és bőséges érellátásán alapszik. A csontképző sejtek foszfatáz enzimet termelnek, mely a vér foszforsavas észtereiből foszfát-ionokat hasít le, ezek a közben felszaporodó kalcium-ionokkal kalcium-foszfáttá alakulnak, mely végül táblás hiroxilapatit kristályokat alkot. Magasabb fejlettségű gerincesekben (az emberben is) a csontszövet lemezes szerkezetű. A csont az ólomnál ötszörte, a fánál kétszerte rugalmasabb. Tárgyak készítésére kizárólag a tömör, egységes kéregállomány (substantia compacta) használható. Szerszámnyelet, fésűt, nagyobb tárgyakat ló vagy szarvasmarha combcsontjából, gombokat, tűtartókat, gyöngyöket és más kisebb tárgyakat kecske, disznó és egyéb háziállatok csontjaiból, illetve szarvasagancsból és tülökből készítettek.” (in: Hervai Judit: Népvándorlás kori csont fésűk) Az indikátor képen megtekinthető és 3D-ben alaposan tanulmányozható csont fésű méretéből és anyagszerkezetéből ítélve szarvasmarha combcsontjából készülhetett. A csont fésű háromrétegű: a fésűlemezt két kisebb téglalap alakú összefogó csontpánt zárja közre, s a három elemet négy darab bronz szegeccsel rögzítették egymáshoz. A két összefogó pánt közül a díszítetlen kettétörött/szétrepedt, a másikat vélhetően még a szegecselés előtt a téglalap keresztmetszet hosszabbik oldalát felező szimmetriatengellyel párhuzamosan, s a centrális szimmetria középponton átlósan áthaladó ritmikusan ismétlődő rováscsíkokkal/vésetekkel díszítették. A fésű fogazását a három szerkezeti elem összekapcsolása után végezték fűrész segítségével, amely lényegében megegyezik a ma is használt szaru illetve csont fésűk formájával. E munkafázisra bizonyítékul szolgál, hogy a befűrészelések a díszített csontpánt felületébe is behatoltak. A szimmetrikusan kidolgozott két fogazat a végek felé funkcionálisan, finom ívben keskenyedik. A népvándorlás kori fésű anyaga közepesen kalcinálódott, a kitört fogazatok ellenére a csontszövet szerkezete megtartott, sárgás fényét megőrizte. (kobzosBBL) http://epa.oszk.hu/02000/02007/00029/pdf/EPA2007_bp_regisegei_26_1984_337-356.pdf
Földrajzi vonatkozás
Keszthely

Kompetencia

Kompetencia
Matematikai kompetencia
Évfolyam
9-12. évfolyam
Módszertani javaslat
Műveltségi terület
Matematika

Kompetencia 2

Kompetencia 2
Szociális és állampolgári kompetencia
Évfolyam 2
9-12. évfolyam
Módszertani javaslat 2
Műveltségi terület 2
Ember és társadalom

Adatok exportálása: