Cs. Horváth Judit: Újra megteremtett kapcsolat

Oktatás

Általános

Manda ID
42824
Cím
Cs. Horváth Judit: Újra megteremtett kapcsolat
Leírás
A hívóképen látható, Cs. Horváth Judit akrilfestményéről készült felvétel a Debreceni Művelődési Központ belső archívumának részét képezi. „A kiállítás egyik elgondolkodtató festménye a tárlat címadó képe: Újra megteremtett kapcsolat, mely szinte magába sűríti a művész látásmódjának lényegét. Egy önmagába tekintő, kontemplatív állapotban lévő kislányt pillanthatunk meg, aki végtelenül nyugodtan szemléli önmaga belső rezdüléseit, arcán az az örökérvényű nyugalom érezhető, ami a Szidharta hercegről készült műveken is felfedezhető, de mégis a gyermeki tisztaság s ártatlanság hatja át. A kép címe Balogh Béla egyik könyvéből származik, utalva a religio, vallás eredeti értelmére. A vallásra használt latin religio szó jelentése annyi, mint »újra megkötni« valamit. A szellemi, spirituális világgal meglelt kapcsoltra is utal. Eszünkbe juthat Frithjof Schuon Vallások transzcendens egysége című műve, ahol hasonló gondolatokkal találkozhatunk. A festmény címe az aranykori állapot újrafelfedezése, melyet az embernek önmagában helyre kell állítani. Az aranykor Hamvasnál is kulcsfogalom arra utal, amikor »minden dolog és lény a helyén volt, s zavartalan volt az egység«, arról is ír, hogy »minden időben jelen van, ha akad, aki megvalósítja«. Úgy érezhetjük a képen megjelenő kislány az, aki ezt a feladatot felvállalja.” (Gárdonyi Sándor). „Cs. Horváth Judit tanulmányait az Eszterházy Károly Főiskolán és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán végezte, jelenleg művésztanár. Alkotásaival gyakran szerepel csoportos és egyéni kiállításokon, 2012-ben és 1999-ben a Debreceni Őszi Tárlat nívódíjasa volt. A 2016-os „Benned létező” c. kiállítást a 2010-es „Közelítés” és a 2013-as „Újra megteremtett kapcsolat” c. önálló tárlatai előzték meg. Művészetére nagy hatással volt Kállai Ernő: „A természet rejtett arca” című munkája. Korábbi alkotásaiban, a mikro- és a makrovilág közötti megdöbbentő hasonlóságot, párhuzamot mutatta be. Képei elmélyült szellemi filozofikus látásmódról, érzékenységről árulkodnak – megidézve az egységtudatot – a természettel és minden élővel való „közösség” ábrázolását, mely az alkotó gondolkodásmódját is meghatározza. Őszinte és igaz természetszeretet, a teremtett világ iránt érzett felelősségvállalás sugárzik a műveiből, bensőséges kapcsolatot ápol mindennel, ami él. A természeti formák felmagasztosulnak finom koloritjának köszönhetően, hiszen minden értéket és nemességet rejt magában."(https://www.cshorvathj.com/magamrol.html)
Földrajzi vonatkozás
Debreceni Művelődési Központ

Kompetencia

Kompetencia
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Évfolyam
5-8. évfolyam
Módszertani javaslat
Műveltségi terület
Mûvészetek

Adatok exportálása: