Liebig-kártyák

Oktatás

Általános

Manda ID
868172
Cím
Liebig-kártyák
Leírás
A hívóképen (első két kép) „A Liebig életéből” című sorozat 3. kártyája: Liebig a giesseni laboratóriumban. A Liebig-húskivonatot reklámozó kártya a gyártó-alapító Justus von Liebig életének egy mozzanatát ábrázolja. A felirat alatt egy kémiai laboratóriumról láthatunk pillanatképet, amint az ifjú Liebig kezében lombikot tartva a körülötte álló kutatóknak magyaráz, akik érdeklődve hallgatják. A kártya jobb felső sarkában az giesseni egyetem épülete, a bal alsó sarokban a csomagolt termék képe látható. A reklámkártya hátoldalán német nyelvű leírás Liebig életének egy korszakáról. „A giesseni egyetem mindössze 22. életévében járó, újonnan kinevezett rendkívüli professzora egy különös férfi volt! Ő nem a szokásos, kitaposott ösvényen járt, új utakon indult el. Ott Giessenben létesítette az első kémiai laboratóriumot kísérleti tanítási céllal. Ezáltal az egyetem a felsőfokú kémiai tanulmányok központjává fejlődött, és minden országból özönlöttek oda diákok, akik ámulattal és lelkesen követték mesterük tanításait. Kiváló vegyészek sokasága képezte magát Liebig irányítása alatt Giessenben, aki mesterien értette, hogyan tegye az általa feltárt új területeket követői számára is járhatóvá. A Lahn partján fekvő kis hesseni városban alapozta meg a világhírnevét a kutató. Az akkori hesseni nagyherceg, I. Lajos, kinek a nagylelkűségének már a párizsi tartózkodásához szükséges anyagi támogatást is köszönhette, hamarosan (1826-ban) rendes professzorrá léptette elő; az is ő volt, aki 1845-ben Liebignek nemesi rangot adományozott. Már azok az érdemek is, amiket Liebig a kémia megalapozásával szerzett, elegendőek lennének ahhoz, hogy neve a tudomány »aranykönyvében« tündököljön. Azonban hamarosan új dicsfény ragyogta be eme ritka nevet. Zsenialitását egy szélesebb (hatás)területen végigjárt további fokozatok a legfelső szintre emelték.” / A 19-20. század fordulójáról származó Liebig-reklámkártya a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményének darabja.
Földrajzi vonatkozás
Budapest

Kompetencia

Kompetencia
Szociális és állampolgári kompetencia
Évfolyam
5-8. évfolyam
Módszertani javaslat
Műveltségi terület
Földünk - környezetünk

Adatok exportálása: