6581 - 6585 találat a 7190 közül.

Régi debreceni élet

Oktatás

Általános

Cím
Régi debreceni élet
Leírás
Dr. Zoltai Lajos munkája Debrecen történetét mutatja be a török korban, különös tekintettel a város ajándékaira, amiket a török hatalmasságoknak adtak. A könyvet 1935-ben adták ki Debrecenben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Palócok a Mátra és a Bükk vidékén

Oktatás

Általános

Cím
Palócok a Mátra és a Bükk vidékén
Leírás
Tanulmány a palócokról. Bakó Ferenc írása a Tudományos Műhely rovatban. Megjelent a Hevesi Szemlében 1982-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Halotti orátió

Oktatás

Általános

Cím
Halotti orátió
Leírás
A gyászbeszédet Klobusiczky József ravatalánál a miskolci Parochiális templomban 1826-ban Lonovics József várkonyi plébános mondta. A gyász-verseket Palóczy László Borsod Vármegyei főnotárius írta.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Hazánk közlekedési eszközeiről

Oktatás

Általános

Cím
Hazánk közlekedési eszközeiről
Leírás
Több könyv címlapja van feltéve. Az első Hunfalvy János székfoglaló értekezése hazánk közlekedéséről (Pest, 1867) Bennünket most a 4.könyv: Fényes Elek - A magyar birodalom nemzetiségei és ezek száma vármegyék és járások szerint. ( Pest, 1867 ) ( 77 lap ) érdekel. Fényes Elek közgazdasági statisztikai és földrajzi író volt. A magyar honismereti és statisztikai tudomány egyik megalapítója, az 1848-as Statisztikai Hivatal vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Görgei

Oktatás

Általános

Cím
Görgei
Leírás
Görgei Artúrt érintő vád- és védiratokat tartalmazó könyveket láthatunk. Görgei vádlója Asbóth Lajos honvédtábornok, míg védője Assermann Ferenc honvédezredes és miniszteri titkár. A művek feltevésük sorrendjében: 1. Görgei. Visszhangok a cáfolatokra, írta: Assermann Ferenc (Pest, 1868). 2. Görgei. Czáfolat Assermann honvédezredes és ministeri titkár védiratára, írta: Asbóth Lajos honvédtábornok (Pest, 1867). 3. Egy nyílt szó Gögei Arthur honvéd-tábornok ügyéhez, írta: Assermann Ferenc (Pest, 1867). 4. Gazdátlan levelek, írta: Görgei Arthur (Pest, 1867) _x000D_

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.