7406 - 7410 találat a 8067 közül.

Michael Horovitz visszaemlékezése

Oktatás

Általános

Cím
Michael Horovitz visszaemlékezése
Leírás
Az interjú a houstoni Holocaust Museum részére készült, 1995. május 16-án. Michael Horovitz [Horovitz Mihály] 1921-ben született Csepelen. Édesapja fűszerkereskedést tartott fenn, abból éltek meg, Mihály vallásos környezetben nevelkedett. A negyvenes évek legelején már nem állt módjában felsőoktatási képzésben részt venni a numerus clausus rendelete miatt. Szakmát szerzett, majd behívták munkaszolgálatra 1942-ben Galántára. Csepelen akkoriban – Mihály visszaemlékezése szerint – a zsidó közösség körülbelül 500 főből állt. Mihálynak három testvére volt. Ők már 1942 előtt behívást kaptak munkaszolgálatuk teljesítésére. 1939-ben Mihály családja nem volt hajlandó elmenni az országból. 1944-ben egy nagy gyár köré építették ki a gettót. Mihály, visszatérve a munkaszolgálatról, a gettóban kereste szüleit, de már nem találta sem őket, sem senki mást a területen. A család 1942 és 1944 között a gettóban élt. 1944-ben Mauthausenbe vitték Mihályt. A családból egy unokatestvére és Mihály élték csak túl a megpróbáltatásokat. Mihály 1945 májusában tért haza Budapestre, ahol tartózkodott, az a hely 1945 januárjában szabadult fel. Magyarországot 1956-ban hagyta el, Ausztriába ment. Bécsben kapcsolatba került a HIAS-szal, akik biztosították számára a lakhatást, élelmezést és a ruházkodást. Közben az Amerikai Egyesült Államok követségén jelentkezett, és ekkor határozta el, hogy Houstonba megy egy nagybácsijához. A magyarországi menekülteket Ausztriából a Kilmer nevezetű táborba szállították, New Jersey mellé. Mihály innen New Yorkba utazott, majd tovább Houstonba. Mihály dolgozni kezdett, majd öt évvel később amerikai állampolgárságért folyamodott, melyet megkapott. Emlékezése szerint Csepelre nagyon kevés zsidó tudott csak visszatérni. A zsinagógát az egész területtel együtt lerombolták a magyar nyilasok, egyedül a temető maradt érintetlen. Mihály emlékezete szerint a visszatértek nem nagyon akartak beszélni a történtekről. Az interjú készítője rákérdez a főbb magyarországi történelmi állapotokra, mint a nyilasok helyzete a negyvenes évek alatt, a kommunista rendszer kialakulása ’45 után, vagy később a forradalom lezajlása. Rákérdezett Wallenberg magyarországi munkásságára, melyről Mihály nem hallott, de tudta, hogy léteztek Budapesten svéd és norvég zászlókkal jelzett úgynevezett „védett házak”, a gettó területén belül.

Kompetencia

Műveltségi terület
Idegen nyelvi kommunikáció

A régi magyar költészet

Oktatás

Általános

Cím
A régi magyar költészet
Leírás
A régi magyar költészet: Tinódi. Balassi. Gyöngyösi. A kuruc költészet. Kiadta és bevezetéssel ellátta: Ferenczi Zoltán. Kiadó: Lampel Róbert Budapesten 1904-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Eger a XVIII. században

Oktatás

Általános

Cím
Eger a XVIII. században
Leírás
Breznay Imre munkája Eger város történetét dolgozza fel a 18. században. Egy fejezetet szánt a török hódoltság alatti és utáni állapotok leírásának. A többi részt a 18. századi viszonyok leírásának szenteli. Eger népessége, házak és ingatlanforgalom, a város háztartása és közigazgatása, a vallásos élet, közbiztonsági és igazgatási rendészet témakörök szerepelnek még a műben. A könyvet 1933-ban adták ki Egerben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

New Yorki Tőzsde Palota 1903

Oktatás

Általános

Cím
New Yorki Tőzsde Palota 1903
Leírás
A képen a New York-i Tőzsde épülete látható. A tőzsdének otthont adó épület 1903. április 22-én nyílt meg a Broad Street 18. alatt, egy háznyira a Wall Street sarkától és azóta is itt található. 1929. október 24-én, a „fekete csütörtökön” a New York-i tőzsdén eladási láz tört ki, a részvények árfolyama hihetetlen mértékben zuhanni kezdett. Sokan innen számítják a válság kitörését.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Petőfi életútja

Oktatás

Általános

Cím
Petőfi életútja
Leírás
"Költő vagyok, költőileg kell végig rohannom az életúton." Összeállította és kommentálta Martinkó András (1912-1989). Dokumentumok Petőfi Sándor életéből. Kiadta a Kossuth Könyvkiadó Budapesten, 1972-ben. Megjelent Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójára.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.