11966 - 11970 találat a 12078 közül.

Vorlesungen über die Naturlehre II.

Oktatás

Általános

Cím
Vorlesungen über die Naturlehre II.
Leírás
Brandes Heinrich Wilhelm (1777.07.27.-1834.05.17.) német matematikus, fizikus, meteorológus és csillagász három kötetes művének 2. kötete látható a képen, amelyet 1831-ben adtak ki Lipcsében. Alcíme: zur Belehrung derer, denen es an mathematischen Vorkenntnissen fehlt. A sokoldalú tudós az első időjárási térkép megalkotója és a az időjárás előrejelzés alapjainak lerakója.

Kompetencia

Műveltségi terület
Idegen nyelvi kommunikáció

LUTHER Martin, De servo arbitrio

Oktatás

Általános

Cím
LUTHER Martin, De servo arbitrio
Leírás
Luther Márton 1525-ben írt műve "A szolgai akarat" (De servo arbitrio) válasz Erasmus "A szabad döntésről" (De libero arbitrio diatribe) szóló írására, mely 1524-ben keletkezett. A vitázó felek iratai magyarul is megjelemtek.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Eger. Főszékesegyház

Oktatás

Általános

Cím
Eger. Főszékesegyház
Leírás
A képeslapon, melyet a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adott ki, a Főszékesegyház látható. Klasszicista stílusban épült. Az egri főszékesegyház vagy bazilika, 1831–1836 között, Hild József tervei alapján épült klasszicista stílusban. A római katolikus székesegyház az egri érsekség főtemploma, Magyarország második legnagyobb temploma.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Zirc

Oktatás

Általános

Cím
Zirc
Leírás
A Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adta ki a négy képből álló mozaikot a zirci apátságról. A Zirci Apátság látképe és egy közeli kép, ill. a templom főoltára és a templom épülete látható rajta. A Zirci Ciszterci Apátság a ciszterci rend magyarországi központja.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Aelia Materio sírköve

Oktatás

Általános

Cím
Aelia Materio sírköve
Leírás
Tác. Gorsium. Aelia Materio sírköve. Képeslap. Kiadta a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. Gorsium római kori település. Fel­té­te­lez­he­tő, hogy a III/IV. szá­zad for­du­ló­ján lét­re­ho­zott vá­ros Va­le­ria tar­to­mány hely­tar­tó­já­nak szék­he­lye le­he­tett. A vá­rost, az Iti­ne­ra­ri­um An­to­ni­ni ró­mai úti­könyv mér­föld­ada­tai alap­ján Her­cu­li­á­nak ne­vez­ték el, Di­oc­le­ti­a­nus társ­csá­szá­rá­nak, Ma­xi­mi­a­nus Her­cu­li­us­nak tisz­te­le­té­re. P. Aelius Respectus, városi tanácstag, ezt a síremléket életében állította magának és Ulpia Amasiának, feleségének. Aelia Materio, leányuk nyugszik itt. Élt tíz évet.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.