5991 - 5995 találat a 6561 közül.

Introductio praeuia in Historiam Ecclesiasticam

Oktatás

Általános

Cím
Introductio praeuia in Historiam Ecclesiasticam
Leírás
A Magyar Ferences Könyvtárban található ez a latin nyelvű, kézírásos egyháztörténeti jegyzet. Rövid földrajzi és politikai áttekintést (szinkrón és diakrón áttekintés), időszakonkénti felsorolást tartalmaz: Augustus-tól Nagy Konstantinig. Földrajzilag: Itália és az Adriai-tenger szigetei, Afrika, Hispania, Gallia, Britannia, Germania Magna, Pannonia, a Görög terület beleértve Makedoniát és a görög szigeteket, Trákia, Illíria, Dacia, a szigetek és Ázsia, valamint Kis-Örmény és Nagy-Örmény terület, Asszíria és Mezopotámia, Szíria, Palesztina, Arábia és részei, Babylonia és Media, Perzsia, a Kínai Birodalom, a Márvány-tenger vidéke, Egyiptom és Etiópia, a Római Birodalom, 1 oldal nyomtatott szöveg a római birodalomról, és 16 oldalnyi kiváló nyomtatott térkép az említett területekről.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Ozirisz

Oktatás

Általános

Cím
Ozirisz
Leírás
A Balatoni Múzeum gyűjteményében található képeslapon Ozirisz bronzszobra látható a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményéből. A 29 cm-es szobor Kr. e. VII-VI. században készült.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Szárnyas Istennő

Oktatás

Általános

Cím
Szárnyas Istennő
Leírás
A Balatoni Múzeum gyűjteményében lévő képeslapon egy szárnyas istennőt ábrázoló múmiadísz látható. Kartonázs a görög-római korból a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményéből.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Jus Publicum Hungariae

Oktatás

Általános

Cím
Jus Publicum Hungariae
Leírás
Franz Rudolf Von Grossing 1786-ban Halleban latin nyelven kiadott műve a magyar közjogról (Jus Publicum Hungariae) a Miskolci Evangélikus Egyház gyűjteményében található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Idegen nyelvi kommunikáció

Férfi fej

Oktatás

Általános

Cím
Férfi fej
Leírás
A szobortöredék egy parókát viselő férfi fejet ábrázol. A paróka az ókori egyiptomi ábrázolásokon viselőjének előkelő rangjára utal. Ugyanezt a tényt erősíti meg egy másik ikonográfiai elem is: az áll alatt töredékesen látható ún. álszakáll, amit az uralkodó, az istenek vagy a túlvilágon megdicsőült halottak ábrázolásain lehet látni. A szobortöredék tehát egy már meghalt előkelő férfi ülő vagy kockaszobra lehetett, amelyet fogadalmi ajándékként állíthattak fel az általa tisztelt istenség templomában. A mű a Szépművészeti Múzeumban található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.