8956 - 8960 találat a 9515 közül.

A ferences rendszabály magyarázata

Oktatás

Általános

Cím
A ferences rendszabály magyarázata
Leírás
A szerzetesi élet rendszabályának kétnyelvű, latin-magyar magyarázata. dr. Németh Lúciusz írta, és 1946-ban adták ki Budapesten. Ez a példány a Gyöngyösi Ferences Könyvtár tulajdonában van.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

II. Ulászló

Oktatás

Általános

Cím
II. Ulászló
Leírás
II. Ulászló arcképe uralkodásának évszámával. Somogyi Győző festőművész olajfestménye a Magyar királyok arcképcsarnoka sorozatból. A festmény az Együd Árpád Kulturális Központban található.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Brevis Manuductio in Historiam Ortus et Originis Gentis Slaveno-Serblicae

Oktatás

Általános

Cím
Brevis Manuductio in Historiam Ortus et Originis Gentis Slaveno-Serblicae
Leírás
Julenich Pál (Pavel Julinac) munkája a „Rövid bevezetés a szláv-szerb nép eredetének történetébe” kézzel írott, oroszról latinra fordított könyv, melyet 1765-ben adtak ki Velencében. Különböző uralkodók, császárok, kormányzók, királyok, despoták szerepelnek benne egészen Brankovics Györgyig. Leírja a Duna és az Adria között élt népeket: avarok, albánok, bolgárok, magyarok, horvátok és szerbek. Megemlíti a Balkánon megjelenő törököket is.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

A katholikus restauráció Nyugat-Magyarországon

Oktatás

Általános

Cím
A katholikus restauráció Nyugat-Magyarországon
Leírás
Sopron megye katholikus egyházi és tanügyi viszonyai a XVII. század második felében. A XVII. század második felének katolikus egyházi összeírásaiból (visitatio canonica) a szerző adatokban bővelkedő, a korabeli, egyházi állapotokat bemutató művet írt. Pontos képet kapunk a korabeli történelmi-társadalmi helyzetről, a templomok, parókiák állapotáról, felszereltségéről és vagyonáról, és a papok életéről, tanultsági fokáró, a tanítók vallásáról, műveltségéről, etnikai hovatartozásáról és anyagi helyzetéről. A mű Vanyó Aladár Tihamér munkája és 1928-ban adták ki Pannonhalmán.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

A száműzött Rákóczi

Oktatás

Általános

Cím
A száműzött Rákóczi
Leírás
A Franklin Társulat kiadásában az Olcsó Könyvtár sorozatban, 1914-ben megjelent A száműzött Rákóczi című mű ifj. gróf Andrássy Gyula munkája.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.