8796 - 8800 találat a 9511 közül.

Egyiptomi útijegyzetek

Oktatás

Általános

Cím
Egyiptomi útijegyzetek
Leírás
A Tisza tengerjáró hajón Egyiptomba érkező filmesek Port Said-tól Asszuánig utazva mutatják be Egyiptomot. Írta és rendezte: Szemes Marianne. A film a Hunnia Filmstúdióban készült 1958-ban.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Mesél a Nílus

Oktatás

Általános

Cím
Mesél a Nílus
Leírás
Hangulatos riportképek Egyiptomról. Rendezte: Bokor László. A film 1959-ben készült, és két részre tagolódik. Az első rész Egyiptom történelmébe enged bepillantást, míg a második az 1950-es évek végének Egyiptomját mutatja be.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Európa a korai középkorban (3-11. sz.)

Oktatás

Általános

Cím
Európa a korai középkorban (3-11. sz.)
Leírás
Egyedülálló vállalkozás eredménye e könyv. 1936 óta, Váczy Péter nevezetes Középkor története óta senki sem írt Magyarországon hasonló, összefoglaló munkát Európa talán legnehezebben kutatható periódusáról. Nem a hagyományosan az 5. század közepén meghúzott határtól tárgyalja a középkor eseményeit, hanem a kései császárkorhoz visszanyúlva mutatja be azon gazdasági, politikai és társadalmi tényezőket, melyek az antikvitásból a feudalizmusba vezették át a kontinensünk nyugati felét. Bemutatja a germán népeken kívül a népvándorlás más szereplőit, Európa keleti felére kitekintve Bizáncot, valamint a korai szláv államalakulatok létrejöttét is. A könyvet a kora középkori kultúra áttekintése zárja. Írták: Pósán László, Papp Imre, Bárány Attila, Orosz István és Angi János. A könyvet Debrecenben adták ki 1997-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Bizánc megvétele

Oktatás

Általános

Cím
Bizánc megvétele
Leírás
„Megbosszulni a Krisztus urunkon esett gyalázatot és visszafoglalni Jeruzsálemet” – ezzel a szándékkal indult útnak 1202-ben a negyedik keresztes hadjárat. A had azután el sem jutott a Szentföldig. Villehardouin, e krónika szerzője, aki maga is keresztes vitéz volt, híven számol be a „szent háború” sorsáról, arról, hogyan került a sereg már a legelején Velence zsoldjába, hogyan vette be hatalmas hajóhadával Zára vagy a mesésen gazdag Konstantinápoly városát. Művét olvasva szinte látjuk, amint a keresztes vitézek ádáz harcot vívnak görög csapatokkal vagy a félelmetes Johannitza vlah, bolgár és kun harcosaival. Megtudjuk, miféle cselszövésekkel, hitszegéssel jutottak egymás után trónra, kérészéletű hatalomra a bizánci császárok. A keresztesek hol győzedelmeskedtek, újabb és újabb várakat, városokat, sőt egész tartományokat hódítva meg, hol fejvesztett menekülésre kényszerültek, sorra veszítve el újonnan szerzett birtokaikat. Villehardouin a szemtanú hitelességével mutatja be a keresztes hadjáratok vad és kegyetlen világát, melyet eddig csak történeti munkákból, irodalmi feldolgozásból ismerhetett a magyar olvasó. Krónikája nemcsak értékes forrás és kordokumentum, hanem a mai ember számára is érdekes, izgalmas olvasmány. A könyvet az Európa Könyvkiadó jelentette meg Budapesten, 1985-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Sztálinizmus és nácizmus

Oktatás

Általános

Cím
Sztálinizmus és nácizmus
Leírás
Moshe Lewin és Ian Kershaw, az orosz és német történelem kiváló szakértői kiemelkedő történészekből és szociológusokból álló csapatot szerveztek, hogy megvizsgálják a totális rendszerek közötti párhuzamokat. A szerkesztők a kutatási területben mutatkozó hasonlóság alapján a tanulmányokat három csoportra osztották. Az első rész a vezetői kultusz és a diktatúrák közötti hasonlóságot és különbséget veszi górcső alá. A második az 1941 és 1945 közötti titáni összecsapás hadigépezetével foglalkozik. Végül a harmadik rész azt vizsgálja, hogyan változott Németországban és Oroszországban az idő múlásával a rendszer megítélése. A Sztálinizmus és nácizmus az alapos elemzést elegyíti a friss látásmóddal a modern európai történelem legvadabb és legembertelenebb korszakáról. A könyvet a Szukits Könyvkiadó jelentette meg 2004-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.