8801 - 8805 találat a 9511 közül.

A politikai gondolkodás története

Oktatás

Általános

Cím
A politikai gondolkodás története
Leírás
Bayer József műve az európai politikai gondolkodás történetének összefoglalása és értelmezése a kezdetektől a 20. század végéig. Elemzi a nagy elméleti és gondolati rendszereket, az abszolutizmus elméleteit, a 19. században született ideológiákat (liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus), részletesen tárgyalja a 20. századi totalitarianizmus változatait, a demokráciákról folytatott vitákat, a posztmodern és az új társadalmi mozgalmakat. A könyvet az Osiris Kiadó jelentette meg Budapesten, 2005-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A fasizmus korszaka

Oktatás

Általános

Cím
A fasizmus korszaka
Leírás
A fasizmus korszaka: Action française, Az olasz fasizmus, A nemzetiszocializmus. Ernst Nolte könyve alapmű: a fasizmus korszakának megértéséhez, gyökereinek föltárásához jelent nélkülözhetetlen segítséget. A XX. század történelmét nem tudjuk megérteni a totalitarizmusokhoz vezető út nélkül. Ehhez a megértéshez ad rendkívül fontos támpontokat A fasizmus korszaka. A kötet a XX. Század Intézet megbízásából a Kairosz Kiadó gondozásában készült 2003-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Metamorphosis Transylvaniae

Oktatás

Általános

Cím
Metamorphosis Transylvaniae
Leírás
Apor Péter művének dokumentum-értéke rendkívüli. Az erdélyi nemesi életformát alaposan, belülről ismerő ember tempós részletességgel, hitellel számol be a még éppen csak avulni kezdő ősi szokásokról, viseletekről, a régi nyájasságokról, utazásokról, lakodalmi és esküvői módokról, káromkodási, imádkozási formákról stb. Történelmi, néprajzi, nyelv- és művelődéstörténeti szempontból páratlan és pótolhatatlan mű. A Kriterion adta ki 1978-ban Bukerestben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Magyar szinonimaszótár

Oktatás

Általános

Cím
Magyar szinonimaszótár
Leírás
A szinonimaszótár mindazok számára készült, akik gondolataik pontos kifejezésére, stílusos formába öntésére törekszenek, és fogalmazás közben a helyzethez pontosan illő, a lehető legtalálóbb kifejezést keresik. A szótár harmincezernél több rokon értelmű lexikai egységet tartalmaz, tizenkét és félezernyi címszó köré csoportosítva.Készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. Összeállították: O. Nagy Gábor és Ruzsiczky Éva. Megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában 2005-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

A katolikus egyház története 2. kötet

Oktatás

Általános

Cím
A katolikus egyház története 2. kötet
Leírás
"A szerző univerzális egyházi műveltségről tesz tanúságot. Munkájával azt a francia iskolát követi, amelyhez a múlt magyar egyháztörténet-írásának vajmi kevés köze volt. Megjelenését azért is üdvözöljük, mert bizonyítéka az egyházi tudományosság folyamatosságának és megújulásának, s ez mindenképpen részét képezi az egész magyar kultúrának." (Gergely Jenő). Dr. Szántó Konrád művének második kötetét az Ecclesia Kiadó jelentette meg 1988-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.