8821 - 8825 találat a 9506 közül.

A tizenharmadik század története

Oktatás

Általános

Cím
A tizenharmadik század története
Leírás
A romlás és épülés kontrasztja jellemzi a 13. századot. A királyság elerőtlenedése sok bajt hozott az országra: belviszályokat, erőszakot, külső kiszolgáltatottságot, feltartóztathatatlan mongol inváziót, a század utolsó harmadában pedig anarchikus báróuralmat és tartományi széttagoltságot. Ám az Árpádok hatalmának hanyatlása az országlakosok erőgyarapodásával és szabadabb életlehetőségeinek megnyílásával párhuzamban – sőt következtében – ment végbe. A királyság társadalmi, gazdasági rendjének megújulásához a régi hatalmi, kormányzati szervezet válságán és összeomlásán keresztül vezetett az út. Almási Tibor könyve a Magyar Századok sorozatban jelent meg 2000-ben Budapesten, a Pannonica Holding gondozásában.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A tizenkettedik század története

Oktatás

Általános

Cím
A tizenkettedik század története
Leírás
Makk Ferenc könyve egy politikatörténeti munka, amely a 12. századot eleveníti fel. Kül- és belpolitikai kérdéseket, a királyság nemzetközi kapcsolatrendszerét tárgyalja. Megjelent a Magyar Századok sorozatban 2000-ben, Budapesten a Pannonica Holding gondozásában.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A tizenegyedik század története

Oktatás

Általános

Cím
A tizenegyedik század története
Leírás
A 11. század Magyarország történetében új minőséget hozott. Létrejött a királyság, elterjedt a kereszténység, visszaszorulóban volt a nomádizmus. A 10. században úgyszólván még csak keleti értékeket felmutató ország immár a nyugatihoz igyekezett igazodni. A 11. században a hovatartozás kérdése lényegében eldőlt. Kristó Gyula könyve a Magyar Századok sorozatban jelent meg 1999-ben Budapesten, a Pannonica Holding gondozásában.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A magyar jobbágyság felszabadulása

Oktatás

Általános

Cím
A magyar jobbágyság felszabadulása
Leírás
Dr. Lengyel Alfréd vármegyei főlevéltárnok művét "A magyar jobbágyság felszabadulása 1711-1848" a magyar szabadságharc százéves jubileuma alkalmából adták ki Győrben 1948-ban. A könyv eredeti kútfők, hazai és külföldi forrásmunkák alapján, valamint a Győrmegyei Levéltár anyagának felhasználásával íródott.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

10.000.000 Pengő, bankjegy (1945)

Oktatás

Általános

Cím
10.000.000 Pengő, bankjegy (1945)
Leírás
Magyar Királyság 10.000.000 Pengő bankjegy, kiadás dátuma 1945. november 16, anyaga papír. Kiadta a Magyar Nemzeti Bank. Egyik oldalán a koronás címer és Kossuth Lajos portréja látható. A másikon olajágat csőrében tartó fehér galamb, fölötte és alatta a magyaron kívül hat nyelven leírva, hogy 10 millió pengő.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.