9651 - 9655 találat a 10367 közül.

Luther Márton: Önmagáról

Oktatás

Általános

Cím
Luther Márton: Önmagáról
Leírás
Német és latin forrásmunkákból fordította és összeállította Virág Jenő. Az Országos Luther Szövetség adta ki Budapesten 1937-ben. Ez a példány a Miskolci Evangélikus Egyház tulajdonában van. A könyv tulajdonképpen Luther életrajzát tartalmazza.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Egyiptomi útijegyzetek

Oktatás

Általános

Cím
Egyiptomi útijegyzetek
Leírás
A Tisza tengerjáró hajón Egyiptomba érkező filmesek Port Said-tól Asszuánig utazva mutatják be Egyiptomot. Írta és rendezte: Szemes Marianne. A film a Hunnia Filmstúdióban készült 1958-ban.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Mesél a Nílus

Oktatás

Általános

Cím
Mesél a Nílus
Leírás
Hangulatos riportképek Egyiptomról. Rendezte: Bokor László. A film 1959-ben készült, és két részre tagolódik. Az első rész Egyiptom történelmébe enged bepillantást, míg a második az 1950-es évek végének Egyiptomját mutatja be.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Európa a korai középkorban (3-11. sz.)

Oktatás

Általános

Cím
Európa a korai középkorban (3-11. sz.)
Leírás
Egyedülálló vállalkozás eredménye e könyv. 1936 óta, Váczy Péter nevezetes Középkor története óta senki sem írt Magyarországon hasonló, összefoglaló munkát Európa talán legnehezebben kutatható periódusáról. Nem a hagyományosan az 5. század közepén meghúzott határtól tárgyalja a középkor eseményeit, hanem a kései császárkorhoz visszanyúlva mutatja be azon gazdasági, politikai és társadalmi tényezőket, melyek az antikvitásból a feudalizmusba vezették át a kontinensünk nyugati felét. Bemutatja a germán népeken kívül a népvándorlás más szereplőit, Európa keleti felére kitekintve Bizáncot, valamint a korai szláv államalakulatok létrejöttét is. A könyvet a kora középkori kultúra áttekintése zárja. Írták: Pósán László, Papp Imre, Bárány Attila, Orosz István és Angi János. A könyvet Debrecenben adták ki 1997-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Bizánc megvétele

Oktatás

Általános

Cím
Bizánc megvétele
Leírás
„Megbosszulni a Krisztus urunkon esett gyalázatot és visszafoglalni Jeruzsálemet” – ezzel a szándékkal indult útnak 1202-ben a negyedik keresztes hadjárat. A had azután el sem jutott a Szentföldig. Villehardouin, e krónika szerzője, aki maga is keresztes vitéz volt, híven számol be a „szent háború” sorsáról, arról, hogyan került a sereg már a legelején Velence zsoldjába, hogyan vette be hatalmas hajóhadával Zára vagy a mesésen gazdag Konstantinápoly városát. Művét olvasva szinte látjuk, amint a keresztes vitézek ádáz harcot vívnak görög csapatokkal vagy a félelmetes Johannitza vlah, bolgár és kun harcosaival. Megtudjuk, miféle cselszövésekkel, hitszegéssel jutottak egymás után trónra, kérészéletű hatalomra a bizánci császárok. A keresztesek hol győzedelmeskedtek, újabb és újabb várakat, városokat, sőt egész tartományokat hódítva meg, hol fejvesztett menekülésre kényszerültek, sorra veszítve el újonnan szerzett birtokaikat. Villehardouin a szemtanú hitelességével mutatja be a keresztes hadjáratok vad és kegyetlen világát, melyet eddig csak történeti munkákból, irodalmi feldolgozásból ismerhetett a magyar olvasó. Krónikája nemcsak értékes forrás és kordokumentum, hanem a mai ember számára is érdekes, izgalmas olvasmány. A könyvet az Európa Könyvkiadó jelentette meg Budapesten, 1985-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.