9661 - 9665 találat a 10370 közül.

A fasizmus korszaka

Oktatás

Általános

Cím
A fasizmus korszaka
Leírás
A fasizmus korszaka: Action française, Az olasz fasizmus, A nemzetiszocializmus. Ernst Nolte könyve alapmű: a fasizmus korszakának megértéséhez, gyökereinek föltárásához jelent nélkülözhetetlen segítséget. A XX. század történelmét nem tudjuk megérteni a totalitarizmusokhoz vezető út nélkül. Ehhez a megértéshez ad rendkívül fontos támpontokat A fasizmus korszaka. A kötet a XX. Század Intézet megbízásából a Kairosz Kiadó gondozásában készült 2003-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Metamorphosis Transylvaniae

Oktatás

Általános

Cím
Metamorphosis Transylvaniae
Leírás
Apor Péter művének dokumentum-értéke rendkívüli. Az erdélyi nemesi életformát alaposan, belülről ismerő ember tempós részletességgel, hitellel számol be a még éppen csak avulni kezdő ősi szokásokról, viseletekről, a régi nyájasságokról, utazásokról, lakodalmi és esküvői módokról, káromkodási, imádkozási formákról stb. Történelmi, néprajzi, nyelv- és művelődéstörténeti szempontból páratlan és pótolhatatlan mű. A Kriterion adta ki 1978-ban Bukerestben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Magyar szinonimaszótár

Oktatás

Általános

Cím
Magyar szinonimaszótár
Leírás
A szinonimaszótár mindazok számára készült, akik gondolataik pontos kifejezésére, stílusos formába öntésére törekszenek, és fogalmazás közben a helyzethez pontosan illő, a lehető legtalálóbb kifejezést keresik. A szótár harmincezernél több rokon értelmű lexikai egységet tartalmaz, tizenkét és félezernyi címszó köré csoportosítva.Készült a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. Összeállították: O. Nagy Gábor és Ruzsiczky Éva. Megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában 2005-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

A katolikus egyház története 2. kötet

Oktatás

Általános

Cím
A katolikus egyház története 2. kötet
Leírás
"A szerző univerzális egyházi műveltségről tesz tanúságot. Munkájával azt a francia iskolát követi, amelyhez a múlt magyar egyháztörténet-írásának vajmi kevés köze volt. Megjelenését azért is üdvözöljük, mert bizonyítéka az egyházi tudományosság folyamatosságának és megújulásának, s ez mindenképpen részét képezi az egész magyar kultúrának." (Gergely Jenő). Dr. Szántó Konrád művének második kötetét az Ecclesia Kiadó jelentette meg 1988-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A katolikus egyház története

Oktatás

Általános

Cím
A katolikus egyház története
Leírás
"A szerző univerzális egyházi műveltségről tesz tanúságot. Munkájával azt a francia iskolát követi, amelyhez a múlt magyar egyháztörténet-írásának vajmi kevés köze volt. Megjelenését azért is üdvözöljük, mert bizonyítéka az egyházi tudományosság folyamatosságának és megújulásának,s ez mindenképpen részét képezi az egész magyar kultúrának."(Gergely Jenő). Dr. Szántó Konrád művét az Ecclesia Kiadó jelentette meg 1987-ben.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.