9976 - 9980 találat a 10558 közül.

Lechner Ödön arcképe

Oktatás

Általános

Cím
Lechner Ödön arcképe
Leírás
Rippl-Rónai József 1913-ban készült festménye Lechner Ödönről. Élesen hidegkék háttér előtt egy fehérhajú, fehérszakállú, kissé hajlott orrú öreg férfi portréja jobbprofilban, fején fekete házisapka, fekete ruhában, fehér keménygallérral. A mű a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum gyűjteményében található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Ungarische und deutsche Declamationsstücke und Glückwünsche

Oktatás

Általános

Cím
Ungarische und deutsche Declamationsstücke und Glückwünsche
Leírás
Fleischer Jakab kétnyelvű művét a "Magyar és német declamatiók és köszöntők. Egy toldalékkal melly franczia köszöntőket foglal magában" 1835-ben adták ki Kassán. Ez a példány a Miskolci Evangélikus Egyház gyűjteményében található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Idegen nyelvi kommunikáció

A Nagyszentmiklósi kincs

Oktatás

Általános

Cím
A Nagyszentmiklósi kincs
Leírás
László Gyula és Rácz István közös munkája a Nagyszentmiklósi kincsről készült, színes képekkel gazdagon illusztrált könyv, mely 1977-ben jelent meg. Ez a példány a Miskolci Evangélikus Egyház tulajdona.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Gorove István Kereskedelemügyi miniszter portréja

Oktatás

Általános

Cím
Gorove István Kereskedelemügyi miniszter portréja
Leírás
A képen Gorove István (1819-1881) az Andrássy-kormány Kereskedelemügyi minisztere látható. Egyike volt azoknak, akik Eötvös József báró elnöksége alatt a később fennálló Országos Magyar Iparegyesület létesítésén közreműködtek.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Nemzetiség

Oktatás

Általános

Cím
Nemzetiség
Leírás
Gorove István (1819–1881) tudós, politikus 1842-ben Pesten, Heckenast Gusztáv által kiadott műve látható. A könyv a Miskolci Evangélikus Egyház könyvtárában található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.