12011 - 12015 találat a 12755 közül.

MAGYAR HÍRADÓ 363. SZÁM. 1931. február

Oktatás

Általános

Cím
MAGYAR HÍRADÓ 363. SZÁM. 1931. február
Leírás
Ebből a filmhíradóból az első híradást választottuk: A nagy jelentőségű osztrák-magyar barátsági szerződés megkötése után Bethlen István gróf miniszterelnök visszaérkezik Budapestre. A filmhíradót a Magyar Film Iroda R.T. készítette. Jelenleg a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézetben található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Gróf Bethlen István és Mussolini

Oktatás

Általános

Cím
Gróf Bethlen István és Mussolini
Leírás
A fotó Rómában készült 1927-ben, amikor a magyar miniszterelnök találkozott olasz kollégájával. A fénykép a Balatoni Múzeum Fotótárában található.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Bécsi tárgyalás

Oktatás

Általános

Cím
Bécsi tárgyalás
Leírás
Bécsi tárgyalás, Gian Galeazzo Ciano, Cortellazzo grófja olasz fasiszta politikus, külügyminiszter, Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt politikusa, külügyminiszter, Kánya Kálmán, Sztójay Döme Bécsben. Ez a fénykép a Balatoni Múzeum Fotótárában található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A Holmi

Oktatás

Általános

Cím
A Holmi
Leírás
Bessenyei György összes művei, A Holmi. A cím vegyes tartalmú kötetet jelent, amely megmutatja Bessenyei egész életművének, gondolkozásának s megnyerő emberi egyéniségének minden oldalát, összegezi mindazt, amit eddig csak külön-külön, eltérő funkciójú könyvekben vagy füzetekben tanulmányozhattunk. Legelől ismeretelméleti – tehát filozófiai – és lélektani fejtegetések állnak esszészerű formában. Másik kiemelkedő témaköre a saját hivatására, "felébredésére" vonatkozó dialógusokban jelölhető meg. E két ölelkező főtéma – filozófia és írói hivatás – mellett, velük többé-kevésbé összefonódva a nevelésnek (felvilágosító munkának), a társadalomelméletnek, a történettudománynak s az irodalomnak, sőt az irodalmi kritikának témái sorakoznak, gazdag képet adva az érett Bessenyei műveltségéről s írói tehetségéről. Ezt a könyvet az Akadémiai Kiadó jelentette meg 1983-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Reprodukció, Lóczy Lajos fényképe

Oktatás

Általános

Cím
Reprodukció, Lóczy Lajos fényképe
Leírás
Lóczy Lajos (1849-1920; magyar geológus, geográfus, egyetemi tanár, földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) fényképe. A magyar földtan és földrajz kiváló tudósa. Életművéből kiemelkedik és nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott a Széchenyi Béla vezette kelet-ázsiai expedíció tagjaként végzett tudományos felfedező, feltáró tevékenysége. Jelentősek balatoni kutatásai, amelyek eredményeit "A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" c. műben (I – III. Bp., 1897 – 1918) tették közzé. Ő kezdeményezte az Erdélyi-medence rendszeres geológiai és geomorfológiai feltárását. Jelentős érdemei vannak az erdélyi kősó- és földgázkincs felfedezésében is. Lóczy Lajos volt az első, aki a Himalájában 10–15 kilométeres áttolódásokat sejtett és szelvényeiben ki is mutatott. A földtudományokban a tektonika mellett a sztratigráfiában és őslénytanban is kiemelkedő eredményeket ért el, de a geomorfológia tudósa is volt. Híresek voltak néprajzi, régészeti és történeti gyűjtései is. Munkásságát kétszáz körüli publikációban adta közre.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.