9691 - 9695 találat a 10371 közül.

Munkácsy Mihály- Honfoglalás (1893)

Oktatás

Általános

Cím
Munkácsy Mihály- Honfoglalás (1893)
Leírás
Munkácsy Mihály Honfoglalás (1893) című festménye. A kép a Parlament épületében található. A festményről készült képeslapot a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adta ki 1988-ban. Ez a képeslap a Balatoni Múzeum Képeslaptárában található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Munkácsy Mihály: Köpülő asszony (1871-1872)

Oktatás

Általános

Cím
Munkácsy Mihály: Köpülő asszony (1871-1872)
Leírás
Munkácsy Mihály, francia nyelvterületen Michel Léo de Munkácsy magyar festőművész. "A "Köpülő asszony"-ban érzékelhetjük leginkább Munkácsynak a néphez való viszonyát, azt a bennfentességet, helyzetismeretet, ahogyan a szegények sorsa felől tájékozódott, s ahogyan gyakorlott szemmel fölmérte körülményeiket, nehézségeiket, bánataikat." Megtekinthető: Magyar Nemzeti Galéria, Budapest. A festményről készült képeslapot a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adta ki 1980-ban. Ez a képeslap a Balatoni Múzeum gyűjteményében található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

Talpas tál

Oktatás

Általános

Cím
Talpas tál
Leírás
Keménycserép, „Kütahya” stílusú keleties díszítménnyel, arab betűs felirattal. Az Oszmán Birodalom egyik fazekasközpontja volt Kütahya városa (ma Törökországban), ahol a XVII. századtól gyártották a kékkel, pirossal, zölddel festett, virág- és indamotívumos fajansz edényeket, falburkoló csempéket. A városról elnevezett díszítő stílust a birodalom többi részén is átvették a műhelyek. A díszedények Európában sokfelé elterjedtek, a főúri háztartások, magángyűjtemények különleges darabjai közé tartoztak. Megszerzés: 1953, az államosított révfülöpi Bideskuthy-villa műtárgyainak lefoglalása és múzeumnak való átadása.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Az újkor hajnala: Magyarország története, 1440-1541

Oktatás

Általános

Cím
Az újkor hajnala: Magyarország története, 1440-1541
Leírás
Tringli István műve az 1440 és 1541 közti jó száz esztendő történetét dolgozza fel, ami polgárháborúval kezdődött és azzal is végződött. Ebben a korszakban számos olyan folyamat indult el, ami évszázadokra meghatározta az ország életét; kialakult a rendi kormányzat, elkezdődött az újkori állam kiépítése, a Magyar Királyság a Habsburg-birodalom része lett, 1526-tól területének egy része oszmán fennhatóság alá került. Ez az időszak egyszerre tekinthető a középkor végének és az újkor kezdetének. A könyv írója különös súlyt fektetett arra, hogy bemutassa a Magyarországon uralkodó dinasztiák birodalomépítő törekvéseit, az egyes országok egymáshoz való viszonyát, a középkor végének változásait, és eloszlasson néhány közkeletű tévedést. A könyv nagyobbik része a politika történetével foglalkozik. A szerző szándéka az volt, hogy visszaadja a manapság oly sok oldalról elavultnak és egyoldalúnak bélyegzett politikatörténeti megközelítés megbecsültségét. A középkor politikája alig hasonlít a polgári koréhoz. Az olvasó gyakran találkozhat a politikatörténeti fejezetekben is olyan részekkel, amelyeket a mai felfogás inkább a társadalom- vagy jogtörténethez sorolna. Két jelenség tárgyalása kiemelt jelentőséget kapott a kötetben: a magyar és a külföldi politikai események összekapcsolása, valamint a dinasztikus országcsoportok szerepének hangsúlyozása. Csak ez a szemlélet teszi lehetővé az uralkodóházak és udvaraik politikájának megértését. A szerző igyekezett a jelenségek saját kronológiájához igazodni, ezért hívta fel a figyelmet a korszakon kívüli előzményekre és a későbbi történésekre. A könyv a Vince Kiadó gondozásában jelent meg 2003-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Utazások a török birodalomban

Oktatás

Általános

Cím
Utazások a török birodalomban
Leírás
Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Binder Pál. A könyv leírásokat tartalmaz az 1591-1705 közötti török birodalomról. A könyvet a Kriterion könyvkiadó adta ki 1983-ban Bukarestben. _x000D_

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.