12046 - 12050 találat a 12798 közül.

Haydn-Nelson Messe (Nelson mise)

Oktatás

Általános

Cím
Haydn-Nelson Messe (Nelson mise)
Leírás
Haydn-Nelson Messe (Nelson mise) kotta. A Nelson-mise először 1798. szeptember 24-én hangzott el Kismartonban, de még Haydn életében (a többi nagymiséhez hasonlóan) többször előadták. A hagyomány szerint Nelson angol admirális 1798. augusztus 1-3 közötti, a napóleoni flotta felett Egyiptom partjainál aratott abukiri győzelme adta az apropót a mise elnevezéséhez. Ami a hangszerelést illeti: a Nelson-mise az egyik legkülönösebb hangszerösszeállítású Haydn-mű, hiszen a vonószenekar mellett csupán orgonát, üstdobot és három trombitát alkalmazott a szerző. Ez a kotta a Debreceni Kodály Kórus tulajdonában van.

Kompetencia

Műveltségi terület
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Haydn - Schöpfung kotta

Oktatás

Általános

Cím
Haydn - Schöpfung kotta
Leírás
Die Schöpfung, Oratorium von Joseph Haydn. Joseph Haydn a Teremtés (Die Schöpfung) című oratóriuma az oratóriumirodalom egyik kiemelkedő alkotása. Témája a világ teremtésének bibliai leírása. Haydn angliai látogatásakor találkozott Linley szövegével és akkor született meg az oratórium megkomponálásának gondolata. A zeneszerző 1795 és 1798 között dolgozott a zenén, a bemutató – ami Haydn egyik legnagyobb sikerét hozta – 1798-ban volt Bécsben. A mű, a Peters Kiadó által Lipcsében kiadott kottája, amely a Debreceni Kodály Kórus tulajdona.

Kompetencia

Műveltségi terület
Idegen nyelvi kommunikáció

Kazinczy Ferencz eredeti munkái

Oktatás

Általános

Cím
Kazinczy Ferencz eredeti munkái
Leírás
Kazinczy Ferencz eredeti munkái, Levelek III. kötet. Összeszedék: Bajza József és Schedel Ferencz. Második osztály. Levelek. Harmadik kötet. Pest, Kilián György tulajdona, 1845. Ez a kötet Szentgyörgyi Józsefhez, ifj. Szilágy Sámuelhez, Csokonaihoz és Ercseihez írt leveleit tartalmazza. Kazinczy levelezése több kiadást is megélt. A legjelentősebb talán a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága megbízásából Dr. Váczy János által 1890-1910.között 21 kötetben közzétett Kazinczy Ferenc levelezése.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Berzsenyi Dániel munkái

Oktatás

Általános

Cím
Berzsenyi Dániel munkái
Leírás
Berzsenyi Dániel munkái, költemények, poétai harmonistika. Kapi Béla bevezetésével. A Kisfaludy-Társaság megbízásából kiadta a Franklin Társulat Budapesten. Megjelent az Élő könyvek, Magyar klasszikusok sorozatban.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Állam és uralkodó osztály a IX-XI. századi Bizáncban

Oktatás

Általános

Cím
Állam és uralkodó osztály a IX-XI. századi Bizáncban
Leírás
Bizánc társadalomtörténetének a IX—XI. század talán a legtöbbet vitatott korszaka. "A kor politikai_x000D_ történetét a forrásokból elég jól ismerjük: erre az időre esik Bizánc fokozatos megerősödése és egyre aktívabb külpolitikája, amely a X. század folyamán erőteljes balkáni és közel-keleti expanzióba megy át. Ekkor, Bulgária leigázása után a birodalomhoz tartozik Délkelet-Európa és Kisázsia, a Dunától az örmény hegyvidékig. 1025 után hirtelen gyorsuló hanyatlás áll be, amely a század végéig tart és a mérlege igen kedvezőtlen: Bizánc elveszti ázsiai birtokai nagy részét, le kell mondania Dél-Itáliáról és a tengerek uralmáról." - írja Engel Pál az ELTE Egyetemi Könyvtár 1964-es évkönyvében._x000D_

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.