12056 - 12060 találat a 12798 közül.

Bécsi tárgyalás

Oktatás

Általános

Cím
Bécsi tárgyalás
Leírás
Bécsi tárgyalás, Gian Galeazzo Ciano, Cortellazzo grófja olasz fasiszta politikus, külügyminiszter, Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt politikusa, külügyminiszter, Kánya Kálmán, Sztójay Döme Bécsben. Ez a fénykép a Balatoni Múzeum Fotótárában található.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A Holmi

Oktatás

Általános

Cím
A Holmi
Leírás
Bessenyei György összes művei, A Holmi. A cím vegyes tartalmú kötetet jelent, amely megmutatja Bessenyei egész életművének, gondolkozásának s megnyerő emberi egyéniségének minden oldalát, összegezi mindazt, amit eddig csak külön-külön, eltérő funkciójú könyvekben vagy füzetekben tanulmányozhattunk. Legelől ismeretelméleti – tehát filozófiai – és lélektani fejtegetések állnak esszészerű formában. Másik kiemelkedő témaköre a saját hivatására, "felébredésére" vonatkozó dialógusokban jelölhető meg. E két ölelkező főtéma – filozófia és írói hivatás – mellett, velük többé-kevésbé összefonódva a nevelésnek (felvilágosító munkának), a társadalomelméletnek, a történettudománynak s az irodalomnak, sőt az irodalmi kritikának témái sorakoznak, gazdag képet adva az érett Bessenyei műveltségéről s írói tehetségéről. Ezt a könyvet az Akadémiai Kiadó jelentette meg 1983-ban, Budapesten.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Reprodukció, Lóczy Lajos fényképe

Oktatás

Általános

Cím
Reprodukció, Lóczy Lajos fényképe
Leírás
Lóczy Lajos (1849-1920; magyar geológus, geográfus, egyetemi tanár, földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) fényképe. A magyar földtan és földrajz kiváló tudósa. Életművéből kiemelkedik és nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott a Széchenyi Béla vezette kelet-ázsiai expedíció tagjaként végzett tudományos felfedező, feltáró tevékenysége. Jelentősek balatoni kutatásai, amelyek eredményeit "A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" c. műben (I – III. Bp., 1897 – 1918) tették közzé. Ő kezdeményezte az Erdélyi-medence rendszeres geológiai és geomorfológiai feltárását. Jelentős érdemei vannak az erdélyi kősó- és földgázkincs felfedezésében is. Lóczy Lajos volt az első, aki a Himalájában 10–15 kilométeres áttolódásokat sejtett és szelvényeiben ki is mutatott. A földtudományokban a tektonika mellett a sztratigráfiában és őslénytanban is kiemelkedő eredményeket ért el, de a geomorfológia tudósa is volt. Híresek voltak néprajzi, régészeti és történeti gyűjtései is. Munkásságát kétszáz körüli publikációban adta közre.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Lóczy Lajos sírja

Oktatás

Általános

Cím
Lóczy Lajos sírja
Leírás
Lóczy Lajos (1849-1920; magyar geológus, geográfus, egyetemi tanár, földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia tagja) sírja. A magyar földtan és földrajz kiváló tudósa. Életművéből kiemelkedik és nagy nemzetközi visszhangot is kiváltott a Széchenyi Béla vezette kelet-ázsiai expedíció tagjaként végzett tudományos felfedező, feltáró tevékenysége. Jelentősek balatoni kutatásai, amelyek eredményeit "A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei" c. műben (I – III. Bp., 1897 – 1918) tették közzé. Ő kezdeményezte az Erdélyi-medence rendszeres geológiai és geomorfológiai feltárását. Jelentős érdemei vannak az erdélyi kősó- és földgázkincs felfedezésében is. Lóczy Lajos volt az első, aki a Himalájában 10–15 kilométeres áttolódásokat sejtett és szelvényeiben ki is mutatott. A földtudományokban a tektonika mellett a sztratigráfiában és őslénytanban is kiemelkedő eredményeket ért el, de a geomorfológia tudósa is volt. Híresek voltak néprajzi, régészeti és történeti gyűjtései is. Munkásságát kétszáz körüli publikációban adta közre.

Kompetencia

Műveltségi terület
Digitális kompetencia

Tariménes útazása

Oktatás

Általános

Cím
Tariménes útazása
Leírás
Bessenyei György összes művei. Tariménes útazása. Bessenyei György (1747-1811) filozófiai tartalmú államregényét a Balassi Kiadó jelentette meg Budapesten 1999-ben. A Tarimenes utazása Bessenyei György politikai gondolkodásának irodalmi kifejtése. Benne a felvilágosult abszolutizmust eszményíti, miközben elmondja, miket tapasztalt hőse, a világjáró Tarimenes egy mesebeli országban. Műve írói pályájának végén, 1804-ben készült, és (a Bihari remete című művével együtt) a pálya lezárásának tekinthető.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.