12071 - 12075 találat a 12808 közül.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Oktatás

Általános

Cím
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Leírás
A regény cselekménye a magyarok törökök elleni küzdelmét mutatja be. Közel két évtizedet fog át: 1533-ban Dél-Bakonyból indul, s az 1552-es hatalmas túlerővel szemben aratott egri végvári győzelemmel zárul. Ez Gárdonyi regényének a Móra Ferenc Könyvkiadó által 1960-ban Budapesten megjelentetett kiadása.

Kompetencia

Műveltségi terület
Anyanyelvi kommunikáció

Cholnoki földrajzi és statisztikai atlasz

Oktatás

Általános

Cím
Cholnoki földrajzi és statisztikai atlasz
Leírás
Dr. Cholnoky Jenő (1870-1950) író, földrajztudós, tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1934-ben kiadott földrajzi és statisztikai atlasza.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A kőszívű ember fiai

Oktatás

Általános

Cím
A kőszívű ember fiai
Leírás
Jókai Mór regénye 3 kötetben az Ifjúsági Kiskönyvtárban jelent meg, a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában Budapesten, 1963-ban.

Kompetencia

Műveltségi terület
A hatékony, önálló tanulás

Pogány magyarság, keresztény magyarság

Oktatás

Általános

Cím
Pogány magyarság, keresztény magyarság
Leírás
A magyar őstörténet tudományának archimedesi pontja az a nyelvészeti megállapítás, mely szerint nyelvünk a finnugor nyelvcsaládba, közelebbről pedig annak keleti, úgynevezett ugor ágába tartozik s így legközelebbi rokona a vogul és osztják idiómáknak. A véletlen iróniája, hogy éppen ez az egyedül helyes kiindulópont vált a nézetek oly arányú megoszlásának forrásává, mely a leglényegesebb ponton, a magyarság ősi kultúrájának megítélése terén mind a mai napig megakadályozta az egységes tudományos felfogás kialakulását. A magyar, vogul és osztják rokonság nyelvtudományi ténye ugyanis tetszetős történeti fölvetés csíráit rejti magában. Ha egyrészt a magyarság, másrészt a vogulok és osztjákok nyelve rokon egymással, akkor valószínűnek látszik, hogy e rokonnépek együttélésük idején lényegében egyazon műveltségi színvonalon állottak. Az ősmagyarság kultúrája tehát azonos azoknak a voguloknak és osztjákoknak műveltségével, akik a XVI. századtól kezdve, mint kezdetleges szervezetű, egyoldalúan vadászatból és halászatbál élő, tehát zsákmányoló életmódot folytató népek szerepelnek a közöttük járt utazók leírásaiban. Deér József művének a Holnap Kiadó által 1993-ban megjelentetett példánya.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

II. Rákóczi Ferenc három kiáltványa

Oktatás

Általános

Cím
II. Rákóczi Ferenc három kiáltványa
Leírás
Homola István: II. Rákóczi Ferenc három kiáltványa. A könyvet Kassán adták ki 1906-ban. A könyv árának 5%-a a kassai Rákóczi lovasszobor javára került befizetésre.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.