21 - 25 találat a 5862 közül.

Népvándorlás kori fenékpusztai korongfibula

Oktatás

Általános

Cím
Népvándorlás kori (Keszthely-kultúra, VII. század) fenékpusztai aranyozott ezüst korongfibula
Leírás
„Azon persze el lehet vitatkozni, hogy egyáltalán tekinthető-e a magyar kultúrkincs részének egy Fenékpusztán talált, 7. századi fibula. Az biztos, hogy legalább annyi közünk volt a rómaiak által Valcumnak nevezett városhoz, hogy vélhetően a honfoglaló magyarok tették végképp a földdel egyenlővé. Valcum 400x400 méteres, 44 kerek tornyos erődjét még a rómaiak húzták fel, a város két forgalmas római út – az adriai Aquleiából Óbudára, és a Pécsről Szombathelyre tartó – kereszteződésében épült fel, és élt makacsul tovább a népvándorlás viharai közepette is. A rómaiaktól a hunok foglalták el, majd jöttek a keleti gótok, akiknek egyik királya, Thiudimer beleülve a készbe, itt ütötte fel sátorfáját. Később az avarok keresztény telepeseket hoztak ide, hogy fenntartsák a város kézműiparát és kereskedelmét. Mondhatni tehát, hogy a 4. századi római alapítástól egészen a magyarok bejöveteléig romanizált, antik kultúrájú lakosság élt a város falai között. A lassan 150 éves régészeti feltárások során az erőd déli fala mellett bukkantak az évszázadokon keresztül használt temetőre, ami jelenleg magántulajdonban lévő szántók alatt húzódik meg maradék kincseivel és csontjaival. Mert találtak kincset itt a régészek bőven, hiszen Pannónia gazdag tartomány volt, a keresztutakon fekvő városok pedig mindig is tehetős polgárok lakhelyei voltak. Így kerülhetett elő a temetőben folytatott feltárások során az a sok arany és ezüst ékszer, a római köpenyeket, tunikákat összekapcsoló fibuláktól kezdve a gyűrűkön, karpereceken és fülbevalókon át a nyakláncokig. A Balatoni Múzeum munkatársai által 3D-ben digitalizált, 3,9 centiméter átmérőjű, 9 mm vastag, korong alakú ezüst fibula azért is érdekes számunkra, mert képmezőjében egy aranyozott pálmaágas virágvasárnapi jelenetet láthatunk. Mivel a régészek a 7. századra datálják, vélhetően az avarok által betelepített keresztény segédnépesség egyik tagjával együtt lett eltemetve és pihent ott 1960-ig. Talán egy jámbor asszony tunikáját fogta valaha vállánál össze.” (Pálffy Lajos: Jámbor asszony fibulája) http://mandarchiv.hu/cikk/3547/Jambor_asszony_fibulaja

Kompetencia

Évfolyam
Matematikai kompetencia

Kompetencia 2

Évfolyam 2
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
„A Keszthely-kultúra korongfibuláinak figurális ábrázolással díszített példányai kizárólag mediterrán eredetű, főként keresztény, ritkán ’pogány’ témát jelenítenek meg.” (Tóth Endre)
„A Keszthely-kultúra korongfibuláinak figurális ábrázolással díszített példányai kizárólag mediterrán eredetű, főként keresztény, ritkán ’pogány’ témát jelenítenek meg.” (Tóth Endre)

Pilismaróti rézkori agyag juhszobrocska

Oktatás

Általános

Cím
Pilismaróti rézkori égetett agyag juhszobrocska (Pilismarót - Basaharc, Kr. e. 3600/3500-2800/2700)
Leírás
„Ne várjunk szobrászati bravúrt a rézkori embertől, aki ezt a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményébe került szobrocskát megformálta agyagból. Arra mindenképpen odafigyelt, hogy felismerhető legyen, amit ábrázolni akar, és ráadásnak még kicsit oldalra is fordította az állatka farkát, mintha jókedve lenne annak. A rézkort valamikor a Krisztus születése előtti harmadik évezred közepétől indítják a szakemberek, erre az időszakra már a fémművesség megjelenése mellett a földművelés és az állattenyésztés is magasabb fokra fejlődött. És ebből adódóan megindult egy erőteljes vagyoni rétegződés is, akinek több állata volt, az a csiszolt kőeszközök mellett már a rézből készült szerszámokhoz, ékszerekhez is hozzájuthatott. A vadászat, a halászat persze fontos volt, de már inkább csak kiegészítő szerepe volt a közösségek élelemellátásában. Ahol a juhocskánkat megtalálták, Pilismaróton 37 régészeti lelőhelyet tartanak számon. A bőséges ivóvíz, a jó vadászati lehetőségek és könnyen művelhető talaj, no meg a Pilis hasadékai, barlangjai miatt már 20 ezer évvel ezelőtt is lakott volt a terület. Akkoriban még hidegebb idők jártak, és rénszarvasokra vadásztak itt eleink, majd pedig az időjárás javulásával lehetőség nyílt a földművelésre és az állattartásra is. Ezt bizonyítja az a 110 sírt tartalmazó rézkori temető, amit a falu felső végén, Basaharcon tártak fel. Az akkori emberek elhamvasztották halottaikat, a hamut edényekbe tették, vagy a földre szórták és kövekkel, tálakkal fedték le. A sírmellékletek jobbára agyagedények voltak, de öt sírban kis állatfigurákat is találtak, négyben juhokat és egy borjút. A feltételezések szerint ezekkel helyettesítették az elhunyt érdekében bemutatott állatáldozatokat. Tehát becsapták volna isteneiket, ami az a történelem más korszakaiban is gyakran előfordult. De az is lehet, hogy abban a bizonyos öt sírban olyan gyermekek hamvai nyugodtak, akikkel eltemették játékszereiket is. Tudom, hogy ez a magyarázat teljesen tudománytalan, de nekem mégis szimpatikusabb, mint a kis mütyürrel kiváltott állatáldozat.” (Pálffy Lajos: Isteneknek áldozat vagy gyerekjáték juhocska) http://mandarchiv.hu/cikk/5750/Isteneknek_aldozat_vagy_gyerekjatek_juhocska

Kompetencia

Évfolyam
Szociális és állampolgári kompetencia

Kompetencia 2

Évfolyam 2
Anyanyelvi kommunikáció
“A kultikus juhszobrocska az istenek előtt bemutatott szimbolikus állatáldozat, melynek mélylélektani gyökerei a kollektív tudatalattiban keresendők. Globalizálódó kultúránk temetkezési szokásaiban ma is megfigyelhetők e szakrális motívumok.” (kobzosBBL)
“A kultikus juhszobrocska az istenek előtt bemutatott szimbolikus állatáldozat, melynek mélylélektani gyökerei a kollektív tudatalattiban keresendők. Globalizálódó kultúránk temetkezési szokásaiban ma is megfigyelhetők e szakrális motívumok.” (kobzosBBL)

Háztartási eszközök

Oktatás

Általános

Cím
Háztartási eszközök
Leírás
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum felvételén háztartási gépek kínálata látható.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Esernyőreklám

Oktatás

Általános

Cím
Esernyőreklám
Leírás
A keszthelyi Balatoni Múzeum fotóján textilüzlet esernyőreklámja látható.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Strandruházat

Oktatás

Általános

Cím
Strandruházat
Leírás
A keszthelyi Balatoni Múzeum felvételén a Balatonban fürdőző és a parton napozó embereket látunk.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.