6 - 10 találat a 6512 közül.

Fraknó vára

Oktatás

Általános

Cím
Fraknó vára
Leírás
Fraknó vára az ausztriai Burgenland tartomány egyik legismertebb jelképe. A Rozália-hegység nyúlványán már messziről feltűnik a domináns épület. A középkori várat a Nagymartoni grófok építtették, akik új lakhelyük után „Fraknó urainak” is nevezték magukat. Révhelyi Elemér művészettörténész (1889–1976) az építészeti objektumok külső és belső korabeli állapotát több mint 3000 fényképfelvételen örökítette meg, hagyatéki anyagát a tatai Kuny Domokos Megyei Múzeum őrzi. E gyűjtemény részét képezi a Fraknó váráról az 1930–1940-es években készült fotográfia.

Kompetencia

Évfolyam
Digitális kompetencia

Kompetencia 2

Évfolyam 2
Szociális és állampolgári kompetencia

Nagyradai ülő férfi alakot mintázó iharfa pipa I.

Oktatás

Általános

Cím
Nagyradai ülő férfi alakot mintázó iharfa pipa I.
Leírás
„Nem, nem valószínű, hogy a nagyradai plébános valamikor a 19. század végén ilyen formátumú eszközzel pöfékelte volna el a napi dohányadagját. A katolikus papok amúgy sem éltek sűrűn az élvezeti szerekkel, márpedig a zalavári bencés apátság szomszédságában lévő Nagyrada, ahol a MaNDA gyűjteményében is megtalálható 3D-ben digitalizált pipát fellelték, katolikus falu volt mindig hosszúra nyúló története folyamán. A Szent István által 1019-ben kiadott zalavári alapítólevélben is megemlített községnek egy 1526-os összeírás szerint volt már temploma és plébánosa is, hogy is ne lett volna, hiszen a zalavári kolostor birtokaihoz tartozott és a bencések nagyon odafigyeltek embereik lelki táplálékának biztosítására is. 1596-ban viszont már arról számol be egy jelentésében a zalavári apát, hogy Nagyrada – vélhetően egy török portya következtében – már három éve lakatlan, és rendesen pusztul a temploma is. Aztán valami csoda történhetett, mert egy 1599-es összeírás szerint újra lakják az amúgy kiemelkedő adottságokkal nem rendelkező községet. Mert Nagyrada földje nem volt akkoriban sem igazán jó, a szőlőhegyén pedig dokumentáltan rosszabb bor termett, mint a környező falvakban. Talán csak a halászattal lehetett valami kis pluszhoz jutni. Nem volt hát könnyű az élet Nagyradán, nem dőlhetett hátra ekkoriban füstöt eregetve, elégedetten a helyi pap. Már csak azért sem tehette ezt, mert a török idők vége felé, Kanizsa ostroma előtt a császári seregek perzselték fel a falut olyan megfontolásból, hogy terményeivel, állatállományával ne tudja támogatni majd az ostromlottakat. 1700 körül viszont már megint lakott volt a település, igaz, sem papja, sem temploma nem volt már és ki tudja miért, de ez volt a helyzet még 1782-ben is. Pedig határában ekkor már 1500 holdon gazdálkodtak a bencések. A falu 1988-ban szépen felújított neogótikus temploma valamikor az 1900-as évek elején épült és természetesen Szent István király lett a védőszentje. A boldog békeévek vége felé volt ez, az országban rend volt, viszonylag jól működött minden. Így talán még a plébánosnak is volt kedve az építkezés fájrontja után, a nyári estéken a parókia kertjébe kiülni a falu potentátjaival, a bíróval és a jegyzővel néhány pohár szódával higított borra és egy ferblipartira. Hogy aztán valamelyikük keze ügyében ott volt-e ez a juharfából faragott, heverészve pipázó, jól felpödrött bajuszú és kecskeszakállas, kalapos embert formázó pipa, azt természetesen nem lehet tudni. De akár ott is lehetett, hiszen ekkortájt, vagy kicsit korábban került ki egy ügyes faragóember kezei közül.” (Pálffy Lajos: Papi fapipa?) http://mandarchiv.hu/cikk/3022/Papi_fapipa

Kompetencia

Évfolyam
Matematikai kompetencia

Kompetencia 2

Évfolyam 2
Anyanyelvi kommunikáció
„A pipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül és befogja a száját a bolondnak.” (W. M. Thackeray)
„A pipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül és befogja a száját a bolondnak.” (W. M. Thackeray)

A Balaton látképe légtávlatból (képeslap)

Oktatás

Általános

Cím
A Balaton látképe légtávlatból
Leírás
A keszthelyi Balatoni Múzeumban található mozaikképes képeslapon rajzolt balatoni látkép látható, a Balaton-parti települések feltüntetésével. A tó felett hidroplán, a lap két felső sarkában pedig egy vitorlás, és egy gőzhajó képe jelenik meg körbe zártan.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

A Miss Európa versenyzői Budapesten

Oktatás

Általános

Cím
A Miss Európa versenyzői Budapesten
Leírás
A Magyar Film Iroda Rt. 155. heti híradója (1927. február) a Miss Európa szépségverseny magyar, bolgár, görög és szerb résztvevőjének budapesti látogatásáról tudósít. A hölgyek a Halászbástyán pózolnak az MFI operatőrének. Az eredeti filmanyagok a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet állományában találhatók.

Kompetencia

Műveltségi terület
Szociális és állampolgári kompetencia

Stühmer Frigyes cukorka- és csokoládégyáros

Oktatás

Általános

Cím
Stühmer Frigyes cukorka- és csokoládégyáros portréja (Budapest, XIX. század vége)
Leírás
A budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tulajdonát képező fényképen Stühmer Frigyes (eredetileg Friedrich Stühmer; 1843. december 18. - 1890. május 11.) ipari úttörő, cukorka- és csokoládégyáros látható. 1866-ban Mecklenburgból vándorolt be és Pesten telepedett le, ahol egy Szentkirályi utcai kis cukorkaüzletben vállalt munkát. A következő mérföldes lépés Nagy Ferencnek Pesten az akkori Ősz (VIII. kerület, Józsefváros; ma Szentkirályi) utca 8. alatt lévő szerény vállalatának megvásárlása volt 1868-ban. Szakszerű hozzáértéssel és lelkesedéssel bővítette, korszerű gépi berendezéssel látta el, valamint a csokoládégyártást is bevezette. Gyára vezetését halála után özvegye, majd fiai vették át, akik azt 1928-ban részvénytársasággá alakították át. A vállalat Párizsban elosztó telepet, Abbaziában lerakatot, az ország legtöbb városában fióküzletet tartott fenn; belőle fejlődött a mai Budapesti Csokoládégyár. Főüzlet: VIII. kerület, Szentkirályi utca 08. - Gyár: IX. kerület, Vaskapu utca 42. - Fióküzletek: I. kerület, Szél Kálmán téri pavilon (1941-ben elpusztult); I. kerület, Margit körút 5/b; V. kerület, Károly körút 28.; V. kerület, Kecskeméti u. 01.; V. kerület, Váci u. 11/b (elpusztult); V. kerület, Régiposta u. (elpusztult); V. kerület, Türr István u. 03. (elpusztult, lerakat); V. kerület, József Attila utca 09. (elpusztult); V. kerület, Szent István krt. 21. (elpusztult); VI. kerület, Nyugati tér 02. (elpusztult); VI. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út; VII. kerület, Károly krt. 01.; VII. kerület, Baross tér 14. (elpusztult); VIII. kerület, Rákóczi út 25. (elpusztult, lerakat); VIII. kerület, Rákóczi út 59. (elpusztult); IX. kerület, Ferenc krt. 05. (elpusztult); IX. kerület, Ferenc krt. 46.; IX. kerület, Mester u. 04.; IX. kerület, Vámház krt. 05. (elpusztult); X. kerület, Liget tér 02. (elpusztult, lerakat); XI. kerület, Bartók Béla út 01.; Siófok, Balatonföldvár, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szombathely, Debrecen, Békéscsaba, Győr, Esztergom, Szeged, Kaposvár; Franciaország, Párizs, Rue de la Pepiniére; Bécs. (Az utcák, terek és kerületek elnevezése és számozása a 2014-es állapot.)

Kompetencia

Műveltségi terület
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
Magyarország legnagyobb csokoládégyárosát, Stühmer Frigyest az ipar fejlesztésében kifejtett tevékenységéért Ferenc József 1885-ben érdemkereszttel tüntette ki, s az elsők között kapott engedélyt termékein a magyar címer használatára.
Magyarország legnagyobb csokoládégyárosát, Stühmer Frigyest az ipar fejlesztésében kifejtett tevékenységéért Ferenc József 1885-ben érdemkereszttel tüntette ki, s az elsők között kapott engedélyt termékein a magyar címer használatára.

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.