41 - 45 találat a 6077 közül.

Kocsányos tölgy VI.

Oktatás

Általános

Cím
Kocsányos tölgy VI.
Leírás
.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Hársfasor

Oktatás

Általános

Cím
Hársfasor
Leírás
Koruk: 30-35 év. Törzskerületük: 48 - 155 cm. Átlagos magasságuk: 6 – 10 m. 1974 óta védett. Elhelyezkedésük: Simonyi út két oldala. A hárs volt az első fa, amelyet nem hasznáért, hanem díszfaként és illatos virágaiért ültettek. Puha fáját fafaragásokhoz, templomi szobrokhoz is használták. Ezek a kitűnő parkfák mélyrétegű nem túl száraz talajban érzik jól magukat. Jellemzően 20-25 méter magas megnyúlt, vagy terebélyes koronájú fák. Virágaikat a méhek előszeretettel látogatják,- mézelő növény. A védetté nyilvánítás évében 301 hárspéldány szegélyezte a Nagyerdő irányába futó utat, ahol ahol korábban Simonyi József (1771-1832) óbester 1819-ben kétoldalt 600 jegenyével és sok juharral, nyárfával ültettette végig saját költségén és huszárjai munkájával az akkor még ki nem alakított sétányt. Kevesen tudják, hogy Széchenyi István a „legnagyobb magyar” a „legvitézebb magyar huszár” seregében szolgált itt kapitányként. Széchenyi maga is részt vett századával az 1819-ben ültetett fasor 1820 tavaszán való „megünneplésében”. A mai hársak telepítése az 1830-as évek elején történt. Az 1970-es évek második felében mért átlagos körméretük 80 cm körül volt, magasságuk pedig 10-12 m. Napjainkban a fák egészségi állapota (sajnos) folyamatosan romlik, egyre több a balesetveszélyes, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető egyed. A csúcsszáradás, ágelhalás elsősorban a nyugati oldalon húzódó fasor idősebb példányainál jellemző, illetve dominánsabb. Száraz, aszályos nyarakon gondoskodni kell a növények vízpótlásáról!

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Húsos som

Oktatás

Általános

Cím
Húsos som
Leírás
Kora: 70 év. Magassága: 5 m. Törzskerülete: 90 cm. Elpusztult egyed törzskerülete: 160 cm. 1976 óta védett. Elhelyezkedés: Debrecen, Széchenyi u. 80. sz. Debrecenben, a Széchenyi u. 80. szám alatti ingatlanon található a két védett húsos som. Mindkettő 5m magas, a két mellmagassági átmérő azonban eltérő, az egyik 25cm, a másik 40cm. Ez utóbbi a nagy termésű formához tartozik. A kisebb fává vagy cserjévé növő húsos som meleg hegyoldalakon a szárazabb talajú tölgyesek gyakori kísérője. Sárga virágernyőcskéi feltűnőek a március végi, április eleji lombtalan erdőállományban. Piros csontártermése ősszel érik, ehető, nagyszerű lekvár, befőtt és szörp készíthető belőle. Fája fehér és nehéz. Az Alföldön csak szórványosan fordul elő. A somokat pontosan 1997-ben telepítették át jelenlegi helyükre. A nagyobb déli oldalon álló példány már a telepítést követően pusztulásnak indult, de csak 2001-2002 körül száradt ki végleg. A telepítést megelőzően mindkét növény jó általános állapotban volt, ezért gyanítható, hogy a bolygatással együtt járó gyökértömeg veszteség, (nagyságából adódóan is nehezebben fakadt!) valamint az ültetést követő kedvezőtlen termőhelyi adottságok, antropogén stresszhatások is hozzájárultak a déli oldalon álló húsos som pusztulásához. A teljesen kiszáradt fát a társasház lakói borostyánnal futtatták be, törzsét megkímélték. Az egészséges fa törzsére felfuttatott borostyán (Hedera helix) terjeszkedését viszont korlátozni kell a víz-és tápanyagelvonás miatt.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Páfrányfenyő V.

Oktatás

Általános

Cím
Páfrányfenyő V.
Leírás
Páfrányfenyő (Ginkgo biloba) Kora: 120 év. Magassága: 18-20 m. Törzskerülete: 190 cm! Egészséges, női ivarú egyed! 1981 óta védett. Elhelyezkedés: Debrecen, Nagyerdei körút 68. sz. Kúpos koronájú nagy fa, ferdén álló ágai szétterülőek. Levelei hosszú nyelűek, legyező alakúak, lemezüket V alakú bemetszés középütt két karéjra tagolja. Termése cseresznye nagyságú csonthéjas mag. Vajsavat tartalmaz, ezért szétmorzsolva kellemetlen szagú. Ez a Dél-Kínából származó növény március-április hónapban virágzik. A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő kelet-ázsiai eredetű idős páfrányfenyő, mely fajának jól termő példányai közé tartozik a Nagyerdei körút 68. szám alatti területen áll és korlátozottan látogatható. A fa különlegesen szép koronaformája és viszonylagos ritkasága miatt feltétlenül védettséget igényel. Nőivarú egyed, melynek lombkoronáján a korona alsó harmadától a középső harmadáig számos kisebb száraz ág figyelhető meg. Törzse ép, egészséges. Debrecen legnagyobb páfrányfenyője a nagyfokú légszennyezettséghez, illetve a romló termőhelyi adottságokhoz képest jó általános állapotban van. Aszályos nyarakon vízpótlása javasolt.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

Magas kőris

Oktatás

Általános

Cím
Magas kőris
Leírás
Kora: 90-110 év. Magassága: 22-25 m. Törzskerülete: 320 cm . 1993 óta védett. Elhelyezkedés: Debrecen, Bem tér 18/a. sz. A Bem tér 18/A. számú ingatlanon, a Debreceni Egyetem Fizikai Tanszékének kertjében álló magyar és magas kőris egyedek kerültek védelem alá. Az előkert bejárati kapuja melletti két kőrisfából az épülettel szemben állva balról a magyar kőris és jobbról a magas kőris látható. Az egészséges fákat valószínű az épület felépítése után ültették. Feltehetően a Nagytemplom északnyugati sarkán álló magas kőrissel egykorúak. A magas kőris a KLTE Fizikai Tanszékének főépülete előtt, attól 5 méter távolságra áll. A fa lombkoronája viszonylag ép, korának megfelelő egészségi állapotú. Apróbb száraz ágak csak a korona középső harmadában, illetve a Bem tér felőli oldalán figyelhetők meg. A kerítés és a műút között húzódó hársfa sor nagy szerepet játszik a gépjárműforgalommal összefüggésbe hozható környezeti ártalmainak kompenzálásában. A két növény koronaformáját jelentősen módosítja (egymástól való tőtávolságuk kb. 4,5m) az optimális tőtávolság hiánya, mely ideális esetben minimum 10-15 méter lenne. Ez a deformitás főleg a baloldalon álló magyar kőris lombkoronáját érinti.

Kompetencia

Műveltségi terület
Természettudományos és technikai kompetencia

A találati lista exportálásához szűkíteni kell a találati listát.